احساس آرام

خوش آمدید...اینجا احساس شما " آرام " است .آرامش خود را نفروشید

 

آرامش خود را نفروشید

قدر داشته های خود را بدانید.اگر کمی دقت کنید خواهید دید که چیزهای باارزش فراوانی در اختیارتان است.به تک تک آنها فکرکنید.

از کوچکترین و به نظر کم ارزش ترین آنها تا با ارزش ترین آنها . نگویید که این وسیله خیلی ناچیز و  کوچک است . در نظر کائنات چیز کوچک و کم ارزش و یا بزرگ و با ارزش معنا ندارد.

کائنات فقط طبق قانونمندیهای خاص خودش عمل میکند. فقط کافیست که شما بابت داشته هایتان همیشه و درهمه حال شکر گزار و قدرشناس باشید.همیشه بگویید خدایا من خوشحالم از اینکه این

همه نعمت در اختیار دارم.کائنات به شکر گزاری خیلی سریع پاسخ میدهد. بشدت از ناشکری دوری کنید.گفتن و بیان عبارت هایی مثل ای بابا این چه زندگی هستش که من دارم ! یا ای بابا هر روزمون

بدتر از روز قبل میشه ! یا اینکه چه خوبی و چه خوشی؟ ! ...بیان هرکدام از این عبارت ها شما را فرسنگ ها از نعمت هایی که دوست دارید دراختیار داشته باشید دور میکند.

برعکس آن را انجام بدهید. همیشه حس شکرگزاری داشته باشید.وقتی نگاه میکنید ، بابت چشمانتان شکرگزاری کنید. وقتی می شنوید ، بابت گوشتان شکرگزاری کنید. وقتی سخن میگویید ، بابت زبانتان

شکرگزار باشید.وقتی راه می روید بابت پاهای سالمتان شکرگزاری کنید.بابت هر نفس کشیدن شکرگزاری کنید.ببنیید چه چیزهای با ارزشی در اختیارتان است که میتوانید بابت آن شکرگزاری کنید.

میدانم شمردن همه نعمت هایی که در اختیاردارید کمی دشوار است.فقط کافیست حس شکرگزاری داشته باشید.همیشه حالت و حس رضایتمندی داشته باشید.اجازه ندهید حس نا امیدی و یاس

پیدا کنید.بابت همه چیز شادمان باشید.نعمت ها یکی از پس دیگری به سراغتان خواهند آمد.وقتی که ناشکری میکنید و ناراضی هستید از هر آنچه که در اختیارتان است درواقع درحال از دست دادن

آرامش خود هستید.شما وقتی ناشکری میکنید درحال برشمردن نیازمندیهای خود هستید.هر آنچه را که ندارید به زبان می آورید و از بابت نداشتن آنها ناخرسند و ناراضی نشان میدهید.

کائنات هم دقیقا طبق قانونمندیهای خاص خودش با شما رفتار میکند.دقیقا درپاسخ نارضایتی و ناسپاسی شما ، تعداد و مقدار هرانچه را که ندارید و به آنها نیاز دارید را زیادتر میکند.درواقع پس ازمدتی

نه تنها شما نیازهایتان بیشتر شده بلکه آنچه را هم که داشته اید از دست داده اید.

 

حتما" این جمله را شنیده اید که هرچی سنگه مال پای لنگه ...بله. وقتی درحالت ضعف به سر میبریم اتفاقات ناگوار پشت سرهم تکرار میشوند. درکائنات طبق قانون جذب ، هرچیزی مشابه خودش را

جذب و دریافت میکند.امیدواری و شکرگزاری و خرسند بودن از داشته هایتان ، دقیقا مشابه نعمت هایی راکه در اختیار دارید را جذب میکند.با جذب نعمت های بیشتر ، شما آرامش خاطر پیدا میکنید.

اما وقتی ناراضی و ناسپاس و نا امید هستید درواقع آرامش خود را ازدست میدهید.شما دائما" درحال فکرکردن به چیزهایی هستید که ندارید.فکرتان مشغول و نگران است.

پس آرامش خود را به سادگی نفروشید و با نا امید شدن و ناسپاسی از داشته هایتان ، آنها را براحتی از دست ندهید.زیرا هروقت آرامش برود جای آنرا نگرانی و استرس خواهد گرفت.

 


قدرت ذهن

 

اگر میخواهید از قدرت واقعی ذهن خود بهره مند بشوید باید از نگرانی و استرس دوری کنید.

نگرانی و استرس معمولا زمانی به سراغ ما می آیند که دچار پشیمانی و ندامت شده باشیم.

ما گاهی بخاطر کارهایی که در گذشته انجام دادیم و هم اکنون درحال دیدن نتیجه آن هستیم دچار پشیمانی و حسرت میشویم.

و برای اینکه دراخر هر کاری پشیمانی نشویم لازمه آن برنامه ریزی درست و حساب شده است. و برای یه برنامه ریزی درست و حساب شده باید به عاقبت آن کار اندیشه کنیم.

 

 

قبل از انجام هرکار و هر تصمیمی ، ابتدا کمی به دورنمای آن کار و عواقبش فکر کنیم و ماهها یا سالها جلوتر را برای خودمان پیش بینی نماییم و تصور کنیم که در اثر این تصمیم گیری و انجام این کار در آینده وضعیت ما چگونه خواهد بود.خداوند مهربان به ما انسان ها قدرت تصور و خیال عنایت کرده است. ما بسادگی میتوانیم با استفاده از قدرت خیال و تصور خود را به ماهها یا سالهای جلوتر از زمان حال خودمان ببریم و وضعیت خود را مشاهده نماییم. وقتی شما هر تصمیمی ، اعم از کوچک یا بزرگ را با اندیشه و در نظر گرفتن عواقب و آینده آن انجام بدهید ، قطعا دیگر در آخر آن کار ، دچار پشیمانی نخواهید شد . وقتی پشیمان نباشید و احساس خوبی داشته باشید دیگر نگران نخواهید بود و وقتی نگران نباشید استرس  هم ندارید. در این حالت شما آرامش دارید. و هروقت که آرامش داشته باشید ، ذهن شما به بهترین شکل ممکن کارهایی را که به او محول نموده اید را انجام می دهد.

 

 

شما قطعا آرزوها و خواسته هایی دارید. وقتی ذهن شما در آن حالت آرمشی که اشاره شد قرار داشته باشد ، قدرت جذب واقعی اش فعال میشود . شما بدون زحمت خیلی زیاد با کمی تلاش میتوانید به خواسته هایتان دست پیدا کنید.چرا که ذهن شما آزاد است. درحالت استرس و نگرانی ، ذهن شما دست و پا بسته خواهد بود و هیچ کاری از دستتش بر نمی آید.

 

 

پس اگر میخواهید در زندگی خود موفق بشوید به زبان خیلی ساده ، کارهایی انجام ندهید که شما را دچار استرس و نگرانی نمایند.اگر استرس و نگرانی را ازخود دور کنید آنگاه ذهن شما به معنای واقعی کلمه فعال خواهد شد و اتفاقاتی در زندگی شما رخ خواهد داد که قطعا شما را شگفت زده خواهد کرد.

 


تقدیری درکار نیست

 

خداوند مهربان عادل  محض است ، پس تقدیر یک واژه بی معنا و بی ارزش خواهد بود.

 

 

اگر خداوند تقدیر و سرنوشت را برای بندگانش تعیین میکرد ، آنگاه دیگر موفقیت هایی که در سایه استفاده از قدرت بی نهایت فکر و ذهن بدست می آید ، بی معنی میشد.

 

 

خداوند فقط درحال مانیتور کردن ما است . همه چیز را در اختیار ما قرار داده است. این همه چیز را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد و آن ذهن ماست.ذهنی که قدرت خیال در خود دارد.

 

 

ما با خیال و تصور و باور میتوانیم به هر آنچه که ارزوی رسیدنش را داریم ، برسیم.خداوند مهربان قدرت بی انتهای خود را در درون ذهن ما و قسمت ( ضمیرناخودآگاه ) قرار داده است.

با استفاده از این قدرت خدایی ، میتوانیم هر آنچه را که میخواهیم بدست بیاوریم و مانند یک گوسفند که اسیر دست چوپان است ، اسیر سرنوشت وتقدیر نشویم.

 

 

اما متاسفانه گاهی بعضی از این آدمها آنچنان خود را نا امید ومایوس میکنند که ترجیج میدهند مانند یک چارپا اسیر دست چوپان سرنوشت باشند تا اینکه سرنوشت خود را بدست خود بنویسند.

زحمت دارد. هرکاری زحمت دارد.حتی خوردن ونوشیدن و تفریح کردن هم زحمت دارد. نوشتن سرنوشت و تقدیر هم زحمت دارد. مثل هرکاری دیگر که نیاز به انرژی و زحمت دارد.

 

 

نوشتن تقدیر هم آسان است.هر آنچه که دوست دارید در آینده برایتان اتفاق بی افتد را در ذهن خود تصور کنید. باور کنید که به آن دست یافته اید. به این خیال و تصور خود قدرت بدهید.

هر آنچه را که شما در ذهنتان برای آینده تصور و خیال نمایید ، در واقع درحال نوشتن سرنوشت خود هستید. دوست دارید آینده را چگونه سپری کنید ؟. کجا سپری کنید؟

 

 

تمام تصورات و تخیلات و نقشه های شما در ذهنتان ، برای آینده خودتان ، همان نوشتن سرنوشت است.

از یک خواسته و آرزوی کوچک شروع کنید و امتحان نمایید.