احساس آرام

نظرسنجی

خوش آمدید...ازاینکه از وبلاگ احساس آرام بازدید میکنید بی نهایت از شما سپاسگزارم. لطفا" عضو شوید تا از آخرین مطالب ارسالی آگاه شوید.با احساس آرام و مثبت میتوان کیفیت


اتفاقات زندگی را به بهترین شکل ممکن


تجربه نمود.


آیا می توان کائنات را فریب داد؟

چگونه به کائنات فرمان بدهیم یا بعارتی دیگر ، چگونه کائنات را گول بزنیم؟

همانطور که میدانید کائنات وظیفه دارند تا کیفیت اتفاقات زندگی ما را بر اساس افکار، سخنان و در نهایت احساس منفی یا مثبت ما ،چیدمان نمایند.پس اگر کسی بتواند همواره از یک احساس خوب ومثبتی برخوردار باشد آنگاه توانسته فرمان خوبی برای کائنات ارسال نماید و باید در ادامه زندگی منتظر اتفاقات و  حوادث خوبی باشد.اما سوال اینجاست که ما چگونه باید به کائنات فرمان بدهیم و آیا میتوان کائنات را به نوعی فریب داد تا زندگی ما را برخلاف آنچه که اکنون درحال تجربه آن هستیم ،به شکل بهتری تدارک ببیند؟آیا می توان کائنات را فریب داد؟

خوشبختی و بدبختی

خوشبختی و بدبختی

 

خوشبختی و بدبختی یک ذهنیت است . هرکسی می تواند خودش را بدبخت یا خوشبخت تصور کند. به نظر می رسد که هیچ عامل بیرونی قادر نیست که این حس را به انسان تحمیل کند تا زمانی که خودش در ذهن خودش و باور خودش به این نتیجه برسد که آدمی خوشبخت یا بدبخت است. بعبارتی میتوان گفت که خوشبختی و بدبختی ، نسبی هستند و نمی توان به کسی بصورت کامل برچسب خوشبخت یا بدبخت بودن را زد . زیرا که شرایط و توانایی هایی افراد هم نسبی هستند. یک دانش آموز کلاس سوم دبستان ، خودش را به نسبت یک دانش آموز اول دبستان آدم باسواد تری می پندارد. این پندار و باور ، موجب میشود که در درون خودش احساس برتری نسبت به آن دانش آموز کلاس اول داشته باشد. درحالی که درست در همان زمان ، با وجود دانش آموزی که کلاس پنجم ابتدایی است و دو کلاس از او بالاتر است میتواند خودش را آدم کم سوادتری تصور نماید ...


خوشبختی و بدبختی

خشم و دیگر هیچ

 

انرژی های موجود در درون ما آنقدر قدرتمند هستند که ما را قادر می سازند به تمام اهداف و خواسته هایمان دست پیداکنم.

 

 

افراد موفق توانسته اند به خوبی از این نیرو و انرژی های خدادادی بهره مند بشوند.دراینجا میخواهم راز از دست دادن  این انرژی ها را به شما بگویم.

 

 

اولا این انرژی ها در همه افراد بشر وجود دارد. اما عواملی هستند که باعث میشوند این انرژی ها مسکوت بمانند و بدون استفاده در پستوی ذهن ما جای گیرند.

 

 

عواملی که این انرژی ها را ساکت و ناتوان میکنند عبارتند از : خشم و غضب و عصبانیت . کینه و دشمنی و کدورت . حسادت و غرور و تکبر و خودخواهی .

 

 

نا امیدی و حسرت خوردن به دیگران ، دیدن و شنیدن سخنان منفی و ناامیدکننده و به عبارت کلی وارد کردن هر گونه خوراک منفی برای ذهن خود می باشد.

 

 

  شما وقتی عصبانی و خشمگین می شوید بدون اینکه خودتان متوجه بشوید تمام انرژی مثبت درون خود را هدر داده و کاملا دشارژ می شوید.

 

 

خشم واکنشی از نوع دفاعی محسوب میشود و هر دفاعی نیاز به مصرف انرژی فراوان دارد.هنگام عصبانیت ، ما به تنها چیزی  که فکرمیکنیم  منکوب کردن طرف مقابلمان است.

 

 

خراب کردن او و به چالش کشیدنش است. تمام سعی خود را میکنیم تا بگوییم که ما محق هستیم و طرف مقابلمان اشتباه میکند.

اما یادمان می رود که به چه قیمتی درحال منکوب کردن طرف مقابلمان هستیم.فراموش میکنیم که چه فشاری بر سیستم اعصاب و معده و قلب خود می آوریم.

 

 

تازه این اول کار است. هنگام خشم ، تمام قدرت فکری و تصمیم گیری مغز تعطیل میشود که همین امر باعث میشود شخص عصبانی دست به کارهای جنون آمیزی بزند.

 

 

معمولا کمی بعد از فروکش کردن عصبانیت شخص خشمگین ، که مغز کمی آرام شده و قدرت فکر و تصمیم گیری به حالت اولیه بازگشته است ، تازه متوجه میشود که چه دست

گلی را به آب داده است. معمولا در این مواقع شخص دیگر نمیتواند بصورت عاقلانه پیرامون خود را ببینید.چشمها می بینند اما هیچ قدرت تعقل و تصمیم گیری درکار نیست.

 

 

اینجاست که شخص عصبانی اقدام به کارهای خطرناکی میکند.که پشیمانی وحسرت خوردن مرحله دوم این خشم و عصبانیت است. این شخص تامدت ها خود را سرزنش میکند

و دائما"حسرت و پشیمانی ازکرده خود را به همراه دارد. عوارض بسیار زیادی به سراغ این گونه افراد خواهد آمد. آنها نسبت به زندگی بدبین و نا امید میشوند.

 

 

  دائم خود را سرزنش میکنند و درحال خودخوری هستند.همواره به گذشته می اندیشند و تصویر آن صحنه ها را درذهن خود مرور میکنند.گاهی خود را مقصر قلمداد کرده و

گاهی هم طرف مقابل را مقصر می شمارد.گاهی به آینده ای دور دست میرود و تصورات منفی و بدتری را در ذهن خود متصور میشود.نه راه رفتن  وجود دارد و نه راه برگشتن.

 

 

   در این هنگام است که تمام انرژی های مثبت این فرد ،به ظاهر از بین رفته و دیگر توانایی هیچ کاری را ندارد.

او پیش خودش فکر میکند که ایکاش جواب آن شخص را نمیدادم. ایکاش با او درگیر نمیشدم. ایکاش کمی حوصله به خرخ می دادم. ایکاش ...

اما این ایکاش ها دیگر فایده ای ندارد و برای شخص عصبانی و خشمگین همه چیز ظاهرا" تمام شده است !

اگر بتوانیم احساس خوبی داشته باشیم آنگاه خواهیم توانست دیگران را دوست بداریم. با وجود احساس آرام و دوست داشتن دیگران ، هرگز ما عصبانی وخشمگین نخواهیم شد.همیشه آرام باشید.

 

همیشه آرام باش اگر می خواهی بزرگی را تجربه کنی. به یاد داشته باش که بزرگترین اقیانوس جهان ، هنوز هم آرام است.