احساس آرام

ارتباط با مدیر

عکس العمل دیگران ، آینه رفتار شماست.

.عکس العمل دیگران ، آینه رفتار شماست

افکار و رفتار ما ، موجب میشود که دیگران نسبت به آن، رفتاری مناسب با ما داشته باشند.در حقیقت ما نتیجه  رفتار و افکار خودمان را در عکس العمل دیگران مشاهده میکنیم. گاهی اوقات از بابت رفتار دیگران دلخور  می شویم و گله مند از اینکه چرا باید چنین رفتار ناجوانمردانه ای را با ما داشته باشند. درحالی که اگر به عمق مطلب پی ببریم می فهمیم که دیگران دقیقا" همان رفتاری را با ما میکنند که ما خودمان با آنها داشته ایم. شاید بگویید که اصلا" این صحیح  نیست . خیلی ازمواقع ما رفتاری بد و ناپسند نداشته ایم  ، اما عکس العمل ناپسندی مشاهده کرده ایم. گویا طرف مقابل با ما کینه و  خصومت داشته است.

 

 

در حقیقت چنین چیزی  امکان ندارد. حتی اگر کسی با شما خصومت  شخصی هم پیدا کند ، این نتیجه رفتار و افکار گذشته شماست. که الان به این شکل در آمده است. دیگران دوست ندارند حریمشان شکسته شود. دیگران دلشان نمی خواهد که حق وحقوقشان پایمال بشود. اما گاهی اوقات خواسته یا ناخواسته ، خود موجب میشوند تا حق و حقوق دیگران به گونه ای حتی گاهی ناملموس ، پایمال بشود. 

 

 

 

عکس العمل دیگران ، ممکن است دقیقا" شکل همان رفتاری که ما با آنها داشته ایم نباشد. اما ماهیت رفتار دیگران باما،  دقیقا" همان است که قبلا" خود ما در مورد ایشان انجام داده ایم.

 

 

افکار و باورهای ما ، که بصورت نوعی رفتار ، در اعمال ما مشاهده میشود ، همیشه یک تعریف خاص ، برای اطرافیانمان ندارد. رفتار ما در هر زمانی ، با نوع احساس خاصی که ضمیمه رفتارمان است ، تعریفی خاص دارد. 

دیگران نسبت به رفتار ما عکس العمل نشان میدهند. رفتار مثبت و خوب که ناشی از حس حمایت و دلسوزی و مهربانی است ، عکس العملی شبیه آن در طرف مقابل ما ایجاد میکند و برعکس افکار و رفتار خصمانه و ضربه زننده، عکس العملی مشابه آن در طرف مقابلمان ایجاد کرده و در نهایت موجب دلخوری  ما میشود.

 

 

گاهی اوقات شما ممکن است اصلا" منظور و قصدتان اذیت کردن و یا ضربه زدن به طرف مقابلتان نباشد، اما در طرف مقابل ، تعریفی همراه اذیت و ضربه زدن ، ایجاد کند. در اینجاست که شما ممکن است بخاطر عکس العمل طرف مقابل غافل گیر بشوید.

دیگران نقاط ضعف خاصی دارند. گاهی ما ناخواسته به نقاط ضعف آنها ضربه وارد میکنیم. آنها را در شرایط سختی قرار میدهیم. دراین هنگام اگر ما یک طرفه به قاضی برویم و فقط حق و حقوق خودمان را ببینیم  قطعا" از حال و روز و موقعیت طرف مقابلمان بی خبر خواهیم بود . 

 

 

وقتی شما با کف دستتان به یک تک سنگ ضربه وارد کنید ، به اندازه همان ضربه وارد شده ، به دست شما ضربه وارد میشود و احساس درد خواهید کرد. حال این ضربه هرچقدر شدیدتر باشد ، شما درد بیشتری در دست خود احساس می کنید. 

 

 

عکس العمل دیگران هم نسبت به رفتار ما این چنین است. دیگران نسبت به رفتار ما عکس العمل نشان میدهند.

به عنوان مثال ، راننده ای که با اتومبیل معیوبی که چراغ راهنمایش خراب است ،  حرکت میکند ، ممکن است توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ، جریمه ای سنگین بشود.جریمه ای که به ظاهر اصلا" با میزان هزینه ای که درست کردن آن چراغ راهنما ، نیاز دارد ، همخوانی نداشته باشد. 

 

 

اما واقعیت ماجرا این است که ، تعریفی که خرابی یک چراغ راهنما برای افسر راهنمایی و رانندگی دارد ، با تعریف ما کاملا" متفاوت است. یک افسر راهنمایی و رانندگی ، طبق تعریف قوانین راهنمایی و رانندگی میداند که ، خراب بودن چراغ راهنما میتواند باعث تصادف های شدید و بروز خسارت های جبران ناپذیری بشود ، لذا جریمه ای که اعمال میکند ، به گونه ای است که میزان اهمیت معیبوب بودن اتومبیل را گوشزد میکند. راننده قطعا" ممکن است بشدت ناراحت و دلخور بشود و بگوید این کمال بی انصافی است که بخاطر یک لامپ کوچک  سوخته ی یک چراغ راهنما، جریمه ای به این سنگینی را به من  تحمیل کنند ، اما واقعیت امر این است که نبودن آن چراغ راهنما ، ممکن است خصوصا" در هنگام شب ، هنگام گردش به چپ یا راست ، باعث تصادف شده و حتی جان خود راننده ودیگران را به خطر بی اندازد. 

 

 

وزن و اندازه عکس العمل دیگران نسبت به ما ، دقیقا" هم وزن و اندازه ، رفتار خود ماست. ما تاوان رفتار خودمان را میدهیم. دلخوری معنا ندارد. دیگران آینه ما هستند. افکار و رفتار خوب و مثبت ، درست و منطقی ، عکس العملی منطقی و خوب به همراه  دارد. همیشه دیگران را نباید مقصر قلمداد نمود. 

مثالی دیگر: 

راننده اتوبوس مسافر بری ، که در هنگام شب به خواب میرود و موجب صدمه دیدن ده ها تن مسافر میشود ، باید در انتظار مجازات سختی باشد. در نگاه اول ، میتوان گفت ، مگر خوابیدن جرم است . آیا یک لحظه خوابیدن ، میتواند  این همه مجازات سنگینی در پی داشته باشد؟ آیا این بی انصافی نیست؟

 

 

 

همانطور که ملاحظه میکنید ، نفس عمل انجام شده در رفتار ما آدمها ، ممکن است اصلا" بد و ناپسند به نظر نیاید ، اما وقتی در شرایط خاصی و در محیط خاصی ، و از همه مهمتر با احساس خاصی ، انجام می پذیرد ، آنگاه دیگر معنا و تعریف خاصی هم پیدا میکند.

 

 

راننده اتوبوس مسافربری، با خوابیدن در پشت فرمان اتوبوس ، موجب میشود تا جان ده ها نفر انسان به خطر بی افتد. آیا این راننده خاطی میتواند انتظار گذشت و بخشش داشته باشد؟ رفتار این راننده ، موجب میشود تا عکس العملی متناسب با آن را تحمل نماید.

 

 

اکثر اوقات ما با رفتارمان به دیگران ، به نوعی صدمه و ضربه وارد میکنیم. اما همیشه هم دیگران را مقصر میدانیم. همیشه فکر میکنیم حق به جانب ماست. ناراحتی ودلخوری دیگران را ناشی از بی اعتمادی و عدم محبت و دوستی آنها نسبت به خودمان میدانیم. و با این تصور و باور ، ما هم دلخور و دلگیر میشویم و یک قهر طولانی یا کوتاه مدت را رقم می زنیم.

 

 

باید مراقب باشیم که ما با افکار و سخنان و رفتارمان به دیگران صدمه نزنیم. ما خودمان باعث میشویم که دیگران اعتمادشان به ما از دست برود. ما خودمان باعث میشویم که دیگران از ما دور بشوند. دلخوری و قهر بوجود بیاید. حریم دیگران را رعایت کنید. با رفتارتان به آنها صدمه نزنید تا عکس العمل نا زیبایی را از آنها شاهد نباشید. گاهی اوقات رفتار به ظاهر بی اهمیت ما ، ممکن است برای دیگران ، وضعیت آشفته و غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید.گاهی اوقات ممکن است ما اصلا" باور نکنیم که این رفتار به ظاهر ساده ی ما، چقدر میتواند برای دیگری ضرر ایجاد نماید.

 

 

قبل از اینکه بخواهید تصمیمی بگیرید ، با خودتان بگویید اگر من این کار را انجام بدهم ، طرف مقابل من ، در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟ آیا متحمل ضررو زیان میشود یا اینکه صدمه ای به او نمی رسد؟ آیا دوست دارد که این اتفاق تکرار بشود یا اینکه از پیش آمد چنین اتفاقاتی شدیدا" دلخورمیشود؟ 

به یادداشته باشید که ، اهمیت نتیجه رفتار ما ، ممکن است صدو هشتاد درجه با میزان اهمیت و برداشتی که طرف مقابلمان دارد ، تفاوت داشته باشد. پس ملاک را نباید برداشت و استنباط خودمان بدانیم.

 

 

در ذهن خودتان  ، دو نفر را مجسم کنید که روبروی هم ایستاده اند و عدد هفت فارسی ، بین  آنها قرار دارد. یکی از آنها آن عدد را هفت میخواند و دیگری آن عدد را هشت میخواند . براستی کدامیک از آنها درست میگویند و حق به جانبش است؟ 

 

 

همانطور که ملاحظه میکنید هردو درست میگویند و هر دو ، عدد صحیحی را بیان میکنند. اما ، تفسیر و معنای هر عدد برای دیگری متفاوت است. قطعا" عدد هشت با عدد هفت یکی نیست . دو تا عدد متفاوت هستند. در این هنگام ، هیچ یک از آن دو هم نمیخواهد قبول کند که حق به جانب دیگریست. چون به واقع به  نوعی حق به جانب خودشان است.

 

 

رفتارو اعمال ما در هر زمان و مکانی ، تعریفی خاص برای اطرافیانمان دارد. گذشته ازتعریفی که برای خودمان دارد و ممکن است اصلا" معنای بدی نداشته باشد ، برای دیگران تعریفی دیگر و متفاوت دارد. دیگران نسبت به تعریف خاص خودشان ، برداشت میکنند و نظر میدهند و در ادامه ،رفتار میکنند.

 

 

به یادداشته باشید که هر کلمه و جمله ای ، و هر برخورد و حرکتی ، معنایی خاص دارد و دیگران با این معانی آشنا هستند. مهم نیست که شما خودتان در مورد این رفتارتان چه نظری دارید. مهم این است که این رفتار در این مکان  و در این لحظه ، چه بار احساسی برای طرف  مقابلتان ایجاد میکند.

 

 

این بار احساسی خاص موجب میشود تا دیگران ، عکس العملی مناسب با آن با ما داشته باشند. پس به شدت مراقب رفتارتان با دیگران باشید. 

اگر رفتارتان موجب صدمه زدن به دیگران بشود ، قطعا" از خود ،  عکس العملی نشان میدهند که موجب دلخوری و گله مند شدن شما خواهد شد.


تصویرسازی ذهنی

.

مدت ها از خود سوال میکردم که چگونه ما می توانیم با ذهن خود ، سالها به عقب برگردیم یا سالها به جلوتر برویم و یا خود را در شرایط دلخواه تصورکنیم یا اینکه خود را درکنار شخص خاصی تصور کنیم.مدت ها ذهن من مشغول این موضوع بود. تا اینکه با قدرت جذب آشنا شدم.آن موقع بود که فهمیدم ذهن ما با این قدرت تخیل فوق العاده قوی خود ، کاربردی فوق العاده شگرف و جادویی دارد.

فهمیدم که ذهن ما همان چراغ جادوست. ذهنی که میتواند به این راحتی گذشته و آینده را به تصویر بکشد و به زیبایی و دقت تمام مجسم کند ، پس باید با هدف خاصی توسط خدای مهربان در درون مغز ما قرار داده شده باشد.

هم اکنون هم خیلی ها بدرستی نمیدانند که این قدرت تصور و خیال که درمغز و ذهن خود دارند دقیقا چه کاربردی دارد؟ به خاطر همین است که خیلی ها در این دنیای پهناور و بزرگ ، هنوز غمگین هستند . خیلی ها هنوز دلخور و کینه جو هستند. خیلی ها هنوز مقروض هستند و در سختی و مشقت زندگی میکنند.خیلی ها هستند که هنوز نتوانسته اند مهربانی را به معنای واقعی تجربه کنند.

حال که من و  شما این موضوع و راز را فهمیده ایم باید بتوانیم نهایت استفاده و بهره را از آن ببریم. بیایید از قدرت تصور و خیال خود به نفع خودتان استفاده کنید. هر آنچیزی را که دوست  دارید و مورد دلخواهتان است را در ذهن خود به تصویر بکشید.در ذهن خود مجسم کنید که آن را در اختیار دارید.حال فرقی نمیکند که آن چیز چه باشد. هرچه میخواهد باشد. مگر شما محدودیتی در به تصویر کشیدن چیزهای مختلف در ذهن خود دارید؟ مسلما" این طور نیست. شما هرچیزی را که بخواهید میتوانید درذهن خود به تصویر بکشید و مجسم کنید.فرقی ندارد که یک آرزوی بزرگ مثل رفتن به کره ماه باشد یا خریدن یک دوچرخه یا اتومبیل و خانه یا هر چیز دیگری که فکرش را بکنید.

برای کائنات محدودیتی وجود ندارد.کائنات فوق العاده غنی و ثروتمند است.چون متصل به قدرت بینهایت خدای مهربان است.

ضمیرناخودآگاه ما ، ارتباط پیچیده ای با کائنات دارد. تصویرسازی ها در ضمیرناخودآگاه ما انجام میشود.مثل این است که ما در اتاقی می نشینیم و به کسی سفارش میدهیم و آن شخص از اتاق خارج میشود و دقایقی بعد با آن سفارش ما برمیگردد.ضمیرناخودآگاه ما مقر قدرت خداوند است و راز این موضوع فقط در تجسم کردن و تصویر سازی ذهنی نهفته است.هرچقدر بهتر بتوانید چیزهایی را که میخواهید درذهن خود تصور کنید و به تصویر بکشید، آنگاه کائنات به همان نسبت بهترین ها را در اختیار شما قرار میدهد.

به یاد داشته باشید که ذهن شما نباید جای هر چیز بی مصرف و منفی بشود. فقط باید از بهترین ها اشباع شود.شنیده های مثبت و زیبا ...دیدنی های قشنگ و مثبت و افکار مثبت و قشنگ...این گونه است که شما با تصور چنین چیزهایی خواهید توانست تصویرسازی ذهنی خود را به بهترین شکل ممکن ایجاد کنید.

فراموش نکنید که شما هر آن چیزی را که در ذهن خود به تصویر بکشید و مجسم کنید بزودی در زندگی شما پدید خواهد آمد.

حال به من بگو دوست داری چه چیزهایی را در زندگی خود تجربه کنی؟ پس از همین الان شروع کن به تجسم کردن و تصویر سازی همان چیزهای خوبی که مورد نظرت است.

شما حتما به خواسته های قشنگ خودتان می رسید. یقین داشته باشید.چون مجهز به قدرت جذب نیرومندی بنام قدرت  تجسم و تصویر سازی ذهنی هستید.