احساس آرام

ارتباط با مدیر

نظرسنجی

شکرگزاری و شاد بودن عامل موفقیت در زندگی

شاد بودن و شکرگزاری موجب موفقیت و رسیدن به هدف میشود.

.

 

شاد بودن و شکرگزاری شرط  موفقیت و رسیدن به هدف است.


زندگی آدمها همیشه پر فراز و نشیب بوده و هست. عده ای می گویند که مزه ی زندگی به همین تلخی هاست. اما من زیاد موافق نیستم. موافق این موضوع نیستم که اتفاقات ناگوار و مشکلات در زندگی میتواند نمک زندگی باشد. اگر باوری این چنینی از این حوادث و اتفاقات ناگوار داشته باشیم ، در واقع یه جورایی خودمان را به آنها عادت می دهیم و وجود آنها را در زندگی خود می پذیریم. اما آنها براستی تلخ هستند . مزه تلخ چگونه میتواند شور یا شیرین یا ترش باشد.

بجای چنین نگرش و باوری نسبت به اتفاقات تلخ زندگی ، باید دید  که اصولا" چرا اتفاقات تلخ  پدیدار میشوند و چگونه میتوان کیفیت اتفاقات آینده را مدیریت نمود به طوری که همواره شاهد اتفاقات وحوادث خوب و خوشایند باشیم.

 

ادامه مطلب ...شکرگزاری و شاد بودن عامل موفقیت در زندگی

دستیابی به هدف

بنام خدای آرامش

برای دستیابی به اهداف در زندگی ، حتما" باید آن هدف را در ذهن خود مجسم کنید

کاملا معلوم نمایید که چه میخواهید . صرف اینکه من دوست دارم اتومبیل یا خانه شخصی داشته باشم کافی نیست.

ذهن ما فقط به پیام هایی جواب مثبت میدهد که کاملا مشخص باشند.

زمان مشخصی را برای خواسته خود مشخص نمایید. ذهن شما به خواسته هایی پاسخ مثبت میدهد که زمان رسیدن به آن خواسته ها مشخص باشد.

شکل و کیفیت خواسته خود را در ذهن خود مجسم کنید.

ذهن شما دقیقا باید بداند در حال پردازش چه چیز ی است. اطلاعات هدف و مشخصات مربوطه آن هرچقدر روشن تر باشد ، ضمیرناخودآگاه ما بهتر میتواند به آن پاسخ مثبت بدهد.

امیدوار باشید که به آن هدف میرسید. زیرا خداوند خود فرموده که ادعونی استجب لکم...بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...

بخوانید مرا یعنی اینکه از من بخواهید. خداوند کجاست؟ قدرت عظیم و بی مثال خدای مهربان در ذهن ما و ضمیر ناخودآگاه قرار دارد.

پس خواسته خود را به ذهن و ضمیرناخودآگاهتان بسپارید و امیدوار باشید که خواسته شما تحقق خواهد یافت.

خداوند مهربان هیچ تفاوتی در دادن  نعمت های خود به بندگانش قائل نمیشود. او عدالت مطلق است. این وسط فقط ما هستیم که گاهی آدرس را اشتباهی می نویسم و هرچقدر هم منتظر میمانیم ، خبری از محموله خود به ما نخوهد رسید.