احساس آرام

صفحات جانبی

ارتباط با مدیر

کار نیکو کردن از پر کردن است.

 کارنیکوکردن از پرکردن است

کار نیکو کردن از پر کردن است

 

هر کاری که توسط هر آدمی در این جهان انجام می شود به نوعی در حساب او در کائنات ذخیره می شود. یعنی اینکه ما آدمها در هر لحظه درحال پس انداز کردن هستیم.

همانطور که شما به یک بانک مراجعه می کنید و مبلغی پول را به عنوان پس انداز در آنجا نگهداری می کنید تا مواقعی که مورد نیازتان بود از آن استفاده نمائید ، کارهایی که ما در هر لحظه انجام می دهیم هم چنین است و در هر لحظه درحال ذخیره و پس انداز شدن هستند.

 

 

ادامه مطلب...

 

 کار نیکو کردن از پر کردن است.