احساس آرام

نظرسنجی

دراینجا احساس شما " آرام " است .دست یابی به هدف

بنام خدای آرامش

برای دستیابی به اهداف در زندگی ، حتما" باید آن هدف را در ذهن خود مجسم کنید

کاملا معلوم نمایید که چه میخواهید . صرف اینکه من دوست دارم اتومبیل یا خانه شخصی داشته باشم کافی نیست.

ذهن ما فقط به پیام هایی جواب مثبت میدهد که کاملا مشخص باشند.

زمان مشخصی را برای خواسته خود مشخص نمایید. ذهن شما به خواسته هایی پاسخ مثبت میدهد که زمان رسیدن به آن خواسته ها مشخص باشد.

شکل و کیفیت خواسته خود را در ذهن خود مجسم کنید.

ذهن شما دقیقا باید بداند در حال پردازش چه چیز ی است. اطلاعات هدف و مشخصات مربوطه آن هرچقدر روشن تر باشد ، ضمیرناخودآگاه ما بهتر میتواند به آن پاسخ مثبت بدهد.

امیدوار باشید که به آن هدف میرسید. زیرا خداوند خود فرموده که ادعونی استجب لکم...بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا...

بخوانید مرا یعنی اینکه از من بخواهید. خداوند کجاست؟ قدرت عظیم و بی مثال خدای مهربان در ذهن ما و ضمیر ناخودآگاه قرار دارد.

پس خواسته خود را به ذهن و ضمیرناخودآگاهتان بسپارید و امیدوار باشید که خواسته شما تحقق خواهد یافت.

خداوند مهربان هیچ تفاوتی در دادن  نعمت های خود به بندگانش قائل نمیشود. او عدالت مطلق است. این وسط فقط ما هستیم که گاهی آدرس را اشتباهی می نویسم و هرچقدر هم منتظر میمانیم ، خبری از محموله خود به ما نخوهد رسید.