احساس آرام

نظرسنجی

خوش آمدید...ازاینکه از وبلاگ احساس آرام بازدید میکنید بی نهایت از شما سپاسگزارم. لطفا" عضو شوید تا از آخرین مطالب ارسالی آگاه شوید.با احساس آرام و مثبت میتوان کیفیت


اتفاقات زندگی را به بهترین شکل ممکن


تجربه نمود.


خوشبختی و بدبختی

خوشبختی و بدبختی

 

خوشبختی و بدبختی یک ذهنیت است . هرکسی می تواند خودش را بدبخت یا خوشبخت تصور کند. به نظر می رسد که هیچ عامل بیرونی قادر نیست که این حس را به انسان تحمیل کند تا زمانی که خودش در ذهن خودش و باور خودش به این نتیجه برسد که آدمی خوشبخت یا بدبخت است. بعبارتی میتوان گفت که خوشبختی و بدبختی ، نسبی هستند و نمی توان به کسی بصورت کامل برچسب خوشبخت یا بدبخت بودن را زد . زیرا که شرایط و توانایی هایی افراد هم نسبی هستند. یک دانش آموز کلاس سوم دبستان ، خودش را به نسبت یک دانش آموز اول دبستان آدم باسواد تری می پندارد. این پندار و باور ، موجب میشود که در درون خودش احساس برتری نسبت به آن دانش آموز کلاس اول داشته باشد. درحالی که درست در همان زمان ، با وجود دانش آموزی که کلاس پنجم ابتدایی است و دو کلاس از او بالاتر است میتواند خودش را آدم کم سوادتری تصور نماید ...


خوشبختی و بدبختی

آرامش خود را نفروشید

 

آرامش خود را نفروشید

قدر داشته های خود را بدانید.اگر کمی دقت کنید خواهید دید که چیزهای باارزش فراوانی در اختیارتان است.به تک تک آنها فکرکنید.

از کوچکترین و به نظر کم ارزش ترین آنها تا با ارزش ترین آنها . نگویید که این وسیله خیلی ناچیز و  کوچک است . در نظر کائنات چیز کوچک و کم ارزش و یا بزرگ و با ارزش معنا ندارد.

کائنات فقط طبق قانونمندیهای خاص خودش عمل میکند. فقط کافیست که شما بابت داشته هایتان همیشه و درهمه حال شکر گزار و قدرشناس باشید.همیشه بگویید خدایا من خوشحالم از اینکه این

همه نعمت در اختیار دارم.کائنات به شکر گزاری خیلی سریع پاسخ میدهد. بشدت از ناشکری دوری کنید.گفتن و بیان عبارت هایی مثل ای بابا این چه زندگی هستش که من دارم ! یا ای بابا هر روزمون

بدتر از روز قبل میشه ! یا اینکه چه خوبی و چه خوشی؟ ! ...بیان هرکدام از این عبارت ها شما را فرسنگ ها از نعمت هایی که دوست دارید دراختیار داشته باشید دور میکند.

برعکس آن را انجام بدهید. همیشه حس شکرگزاری داشته باشید.وقتی نگاه میکنید ، بابت چشمانتان شکرگزاری کنید. وقتی می شنوید ، بابت گوشتان شکرگزاری کنید. وقتی سخن میگویید ، بابت زبانتان

شکرگزار باشید.وقتی راه می روید بابت پاهای سالمتان شکرگزاری کنید.بابت هر نفس کشیدن شکرگزاری کنید.ببنیید چه چیزهای با ارزشی در اختیارتان است که میتوانید بابت آن شکرگزاری کنید.

میدانم شمردن همه نعمت هایی که در اختیاردارید کمی دشوار است.فقط کافیست حس شکرگزاری داشته باشید.همیشه حالت و حس رضایتمندی داشته باشید.اجازه ندهید حس نا امیدی و یاس

پیدا کنید.بابت همه چیز شادمان باشید.نعمت ها یکی از پس دیگری به سراغتان خواهند آمد.وقتی که ناشکری میکنید و ناراضی هستید از هر آنچه که در اختیارتان است درواقع درحال از دست دادن

آرامش خود هستید.شما وقتی ناشکری میکنید درحال برشمردن نیازمندیهای خود هستید.هر آنچه را که ندارید به زبان می آورید و از بابت نداشتن آنها ناخرسند و ناراضی نشان میدهید.

کائنات هم دقیقا طبق قانونمندیهای خاص خودش با شما رفتار میکند.دقیقا درپاسخ نارضایتی و ناسپاسی شما ، تعداد و مقدار هرانچه را که ندارید و به آنها نیاز دارید را زیادتر میکند.درواقع پس ازمدتی

نه تنها شما نیازهایتان بیشتر شده بلکه آنچه را هم که داشته اید از دست داده اید.

 

حتما" این جمله را شنیده اید که هرچی سنگه مال پای لنگه ...بله. وقتی درحالت ضعف به سر میبریم اتفاقات ناگوار پشت سرهم تکرار میشوند. درکائنات طبق قانون جذب ، هرچیزی مشابه خودش را

جذب و دریافت میکند.امیدواری و شکرگزاری و خرسند بودن از داشته هایتان ، دقیقا مشابه نعمت هایی راکه در اختیار دارید را جذب میکند.با جذب نعمت های بیشتر ، شما آرامش خاطر پیدا میکنید.

اما وقتی ناراضی و ناسپاس و نا امید هستید درواقع آرامش خود را ازدست میدهید.شما دائما" درحال فکرکردن به چیزهایی هستید که ندارید.فکرتان مشغول و نگران است.

پس آرامش خود را به سادگی نفروشید و با نا امید شدن و ناسپاسی از داشته هایتان ، آنها را براحتی از دست ندهید.زیرا هروقت آرامش برود جای آنرا نگرانی و استرس خواهد گرفت.