close
دانلود آهنگ جدید
مدیریت،

احساس آرام

ارتباط با مدیر

نظرسنجی

تمرکز در مدیریت

 

 

 

 

تمرکز در مدیریت

 

تمرکز در مدیریت

 

تمرکز کردن ، نگاه و توجه به یک موضوع خاص ، بدون پرداختن به حواشی غیر ضروری است.

 

به عبارتی در کانون مرکز و توجه شما قرار گرفتن یک موضوع را تمرکز می گویند. شما وقتی روی یک موضوع متمرکز می شوید در واقع بدون پرداختن به حواشی غیر ضروری و در کانون مرکزیت و توجه قرار دادن آن موضوع ، بهتر میتوانید آنرا بررسی نموده و نتیجه گیری بهتری داشته باشید.

 

معمولا" افراد نمی توانند روی یک موضوع تمرکز کافی داشته باشند. به نظر می رسد دلیل آن مربوط به نبودن و حضور نداشتن در زمان حال باشد. آدمها یا در گذشته زندگی می کنند یا در آینده !  هردوی این زمانها ، زمانی هستند که ما هیچ گونه دسترسی ملموس به آنها نداریم. یعنی نمی توانیم هیچ گونه تجدید نظر یا تغییری در آنها ایجاد کنیم مگر در فکر و ذهن خود آنهم بصورت مجازی نه واقعی .

 

زندگی کردن در گذشته و آینده موجب می شود تا تمرکز کافی روی اتفاقات و کارهای در حال انجام زمان حال نداشته باشیم . بدین ترتیب کاملا" مشخص است که دیگر نمی توان  با توجه و دقت کافی به آن موضوع پرداخت. در نتیجه بدون داشتن اشراف کافی بر آن موضوع ، نخواهیم توانست تصمیم درستی راجع به آن اتخاذ نمائیم.

 

موضوعاتی که قابل بررسی و توجه هستند معمولا" از چند بعد مورد ارزیابی قرار می گیرند. یک موضوع خاص را نمی توان فقط از یک دریچه مورد بررسی قرار داد. زیرا تمام مسائل پیرامون ما از جنبه های زیادی برخوردار هستند. به عنوان مثال  یک مدیر موسسه خریدو فروش املاک که  کارش ارائه ی خدمات در زمینه اطلاع رسانی و کمک به مشتری در خرید و فروش و اجازه  ملک و ساختمان است ، فقط نمی تواند به این موضوع با دید کوتاه خریدن و فروختن ساده نگاه کند .

 

دنباله این مبحث را در " ادامه مطلب " ملاحظه بفرمایید.

 


تمرکز در مدیریت