احساس آرام

نظرسنجی

خوش آمدید...ازاینکه از وبلاگ احساس آرام بازدید میکنید بی نهایت از شما سپاسگزارم. لطفا" عضو شوید تا از آخرین مطالب ارسالی آگاه شوید.با احساس آرام و مثبت میتوان کیفیت


اتفاقات زندگی را به بهترین شکل ممکن


تجربه نمود.


ذهن و سفارش به کائنات

.

ذهن و قدرت خیال ما وسیله ای است برای اینکه ما بتوانیم کیفیت اتفاقات آینده را دقیقا" به همان شکلی که دوست داریم برایمان اتفاق بیفتد سفارش دهیم.

ذهن ما محل تصویر سازی است.تصاویری که ما از اتفاقات آینده در ذهن خود مجسم میکنیم و می سازیم همان اتفاقاتی خواهند بود که در آینده برایمان رخ میدهند.

برای اینکه بتوانید سفارشات خوبی به ذهن خود بدهید اول باید آرام باشید. اگر احساس آرام داشته باشید ذهن شما به قدرت تمام آنچه را که به او سفارش میدهید را دریافت و به ضمیرناخودآگاه ارسال میکند. ضمیرناخودآگاه هم وظیفه انتقال آن سفارشات به کائنات را دارد.

کسی که نا آرام است و دلهره و استرس دارد ، نمیتواند پیام های قشنگی به ذهن خود ارسال کند.پیام ها و سفارشاتی که به ذهن خود می فرستد همگی همراه با ناراحتی و غم و اندوه خواهد بود .درنتیجه سفارشاتی که محتوای آن غم و اندوه و ناراحتی باشد ، شامل اتفاقاتی تلخ و ناگوار خواهد بود. مانند تصادف و بیماری و از این گونه قبیل اتفاقات ناگوار .

پس آرام باشید و به اتفاقات زیبا فکر کنید.ذهن شما هر لحظه درحال سفارش گرفتن و انتقال آن به ضمیرناخودآگاه و کائنات است.

ذهن ما حتی یک  لحظه هم بیکار نیست.حتی یک ارتعاش فکری منفی و یا یک جمله منفی گفتن یا شنیدن یا دیدن یک صحنه منفی و ناراحت کننده ، میتواند حامل پیامی منفی برای ذهن و ضمیرناخودآگاه و کائنات باشد که درحال تهیه سفارشات ما هستند.

همیشه لبخند بزنید. ذهن شما این لبخند را دریافت میکند.این لبخند از نظر ذهن و ضمیرناخودآگاه و کائنات تعریفی خاص دارد.ضمیرناخودآگاه قادر نیست که تشخیص بدهد که این لبخند واقعی است و دلیل خاصی دارد یا نه . ضمیرناخودآگاه این لبخند را به عنوان یک پیام مثبت دریافت میکند و در قالب یک سفارش به کائنات ارسال میکند.کائنات اتفاقاتی را در مسیر راه کسی که لبخند میزند قرار میدهند که در ارتباط با همان لبخند و شادی است.

غمگین و عبوس بودن و اخم و ناراحتی ، پیامی منفی برای ذهن و ضمیرناخودآگاه ما ارسال میکند.ضمیرناخودآگاه این پیام را در قالب یک سفارش به کائنات ارسال میکند و کائنات موظف هستند بصورت خودکار و غیر ارادی دقیقا اتفاقاتی را در مسیر راه آن شخص قرار بدهند که در ارتباط با غم و ناراحتی است.لذا این شخص بیماری یا تصادف یا هر مورد منفی دیگری را میتواند تجربه نماید.