close
دانلود آهنگ جدید
حوادث،

احساس آرام

ارتباط با مدیر

نظرسنجی

آیا میتوان کیفیت اتفاقات زندگی را تغییر داد؟

.

آیا می توان کیفیت اتفاقات  و حوادث زندگی را بدست خود تغییر  داد؟

 

خیلی ها نمی دانند که شکل و کیفیت اتفاقات و حوادث زندگی آنها  به دست خودشان ایجاد می شود.آنها به تقدیر و سرنوشت ایمان دارند و با خود می گویند ، هر اتفاقی در زندگی ما از قبل تعیین شده است و ما هیچ گونه نقشی در ایجاد یا تغییر آن نداریم. هر حادثه ای از قبل نوشته شده و ما مقهور سرنوشت هستیم. براستی اگر چنین است ، فرق انسان با گوسفند چیست؟ گوسفند هم یک قربانی است. او هیچ گونه اختیاری از خود ندارد. بعد از بدنیا آمدن و رشد کردن سر بریده میشود و با قربانی شدن خود ، زندگی کوتاهش هم به پایان می رسد. اما آیا میتوان برای انسان هم چنین تعبیری در نظر گرفت؟ انسانی که خداوند می فرماید من  از وجود خودم در او دمیدم و یک جانشین بر روی زمین برای خودم خلق نمودم. براستی بعضی ها چگونه می توانند فراموش کنند که جانشین خداوند بر روی زمین هستند. چگونه می توانند سرنوشتی برای خود قائل باشند. کسانی که سرنوشت از پیش تعیین شده برای خود قائل می شوند ، در واقع خود را با یک گوسفند قیاس کرده اند.اگر چنین است ، چرا خداوند بر سر همین انسان ، رو در روی تمام فرشته ها و ملائک ایستاد و حتی این موضوع منجر به اخراج و رانده شدن ابلیس از بهشت بگردد؟  اگر انسان و آدمی آنقدر مقام و منزلت و عظمت نداشت ، آیا خداوند این همه برایش مایه میگذاشت؟

 

از طرفی ، اگر قرار بود  که انسان هم مانند گوسفند دارای سرنوشت و تقدیراز پیش تعیین شده  باشد ، دیگر چرا خداوند  به او عقل و فکر می داد؟ چرا فقط انسان دارای قدرت تفکر و شعور است؟ اگر قرار بود انسان هم مانند گوسفندان بی اختیار و بدون اراده باشد ، پس فکر و اندیشه در مغز او برای چه قرار داده شده است.چگونه است که ما در یک جامعه ، هم پزشک و مهندس و خلبان داریم هم استاد دانشگاه و معلم و هم خیاط و نجار و آهنگر و بقال و هزاران شغل دیگر؟ مگر اینها را به زور و اجبار وادار کرده اند که این شغل ها را انتخاب نمایند. مگر اینها خودشان تصمیم ، آری تصمیم نگرفته اند که به هدف خود برسند ؟ مگر آنها برای رسیدن به هدف و نتیجه تلاش نکرده اند. وقت نگذاشته اند؟ هزینه نکرده اند؟

 

 

همانگونه که اشاره شد ، انسان دارای قدرت فکر و شعور و اندیشه است. خداوند قدرت بی پایان خود را در وجود آدمی و در مغز او در قسمتی به نام " ضمیرناخودآگاه " قرار داده است. در این وب سایت، پیرامون  ضمیرناخودآگاه هم مطلبی نگاشته  شده است. انسان ها با استفاده از قدرت موجود در ضمیرناخودآگاهشان می توانند اندیشه کنند و همانگونه که خداوند وی را جانشین خود قرار داده است  ، به همانگونه خلق و دگرگونی ایجاد  نمایند. فقط یک جانشین و معاون  است که می تواند مانند مافوق و رئیس  خود ابراز قدرت نمایی کند. اگر جانشین و معاون  نتواند کارهایی شبیه رئیس و مافوق خود را انجام بدهد ، آنگاه دیگر جانشین بودنش  معنایی برای وی و دیگران  نخواهد داشت.

 

انسان ها قدرت خلق کردن دارند. قدرت ایجاد دارند. اما خلق و ایجاد  چه؟ پاسخ روشن است : خلق و ایجاد هر آنچه که در فکر خود به آن اندیشه نمایند. انسان می تواند با استفاده از قدرت بی پایانی که از وجود خداوند نشات گرفته است و در درون خوددارد ، به هر آنچه که بخواهد دست یابد و در زندگی خود خلق نماید. 

 

کسی که همواره افکار مثبت و زیبا در ذهن خود دارد و همیشه از کلمات و واژه های مثبت و زیبا استفاده میکند ، این شخص در واقع با ارسال پیام های مثبت و زیبا به ضمیرناخودآگاه خود که مقر فرماندهی و قدرت بی پایان خداوند است ، کیفیت اتفاقات و حوادث زندگی خود را رقم می زند. ضمیرناخودآگاه شما ارتباط مستقیم و خاصی با کائنات عالم دارد. ( تمام عالم به غیر از شما و خداوند ، کائنات هستند.) وقتی شما یک سخن زیبا به زبان می آورید یا یک فکر خوب از سر شما می گذرد و یا یک کار خوب و مثبت انجام می دهید ، آنگاه این پیام ها بعد از ارسال شدن به کائنات از طرف ضمیرناخودآگاهتان ، موجب میشوند تا کیفیت اتفاقات وحوادث زندگی شما به تناسب همان پیام های ارسالی شکل بگیرد.( خوب یا بد )

 

به یاد داشته باشید که کائنات به شدت هوشمند هستند. شما حتی با ریختن یک زباله ی هرچند کوچک بر روی زمین ، موجب خواهید شد تا کیفیت اتفاقات و حوادث زندگی شما دستخوش تغییر ناخوشایندی  بشود.

شما وقتی یک کلمه یا یک جلمه ی زشت و منفی به زبان می آورید ، بدون اینکه خودتان بخواهید یا حتی متوجه بشوید ،( حتی به شوخی و مزاج و خنده دیگران) پیام هایی را به ضمیرناخودآگاهتان ارسال می کنید که آن پیام ها بصورت دستورالعمل هایی برای شکل دادن و کیفیت حوادث زندگی شما ، به کائنات ارسال می شوند. کائنات کاملا هوشمند هستند. به یاد داشته باشید که به شدت در زیر ذره بین کائنات قرار دارید. یک جمله منفی ، یک تکه آشغال یا زباله ریختن در کوچه و خیابان ، و یا حتی یک ارتعاش فکری منفی ، تمام اینها بصورت دستورالعمل هایی هستند که به سرعت به کائنات ارسال می شوند و کائنات بازتاب عمل منفی یا مثبت شما را در زندگی اتان ، به شما  نشان می دهد.

 

یک تصادف ساده یا پیچیده ، یک بیماری معمولی یا یک جراحی و بستری شدن در بیمارستان ، یک زمین خوردن ، یک سقوط از ارتفا ، یک بدهکاری ، یک کمبود ، یک زخم کوچک ، از دست دادن یک وسیله ، خراب شدن یکی از اسباب و اثاثیه ی خانه ، خراب شدن اتومبیل ، پنچر شدن ، و هزاران مورد کوچک و بزرگ دیگر که خودتان خوب میدانید ،  اینها همه نتیجه و بازتاب همان کارهایی است که انجام داده اید  و کائنات بصورت  اتفاقات منفی و ناخوشایند در زندگی به شما نشان میدهند.

 

به یاد داشته باشید که دراین دنیا ، هیچ اتفاق و حادثه ای تصادفی رخ نمی دهد. هر اتفاق و رخدادی به واسطه ی افکار و سخنان و کارهایی است که شما در زندگی خود انجام می دهید. شما کاملا" تحت نظر کائنات عالم هستید. یک سخن زشت و منفی و یک فکر منفی و یا یک حرکت منفی مثل انداختن یک تکه زباله روی زمین ، ( ته سیگار ، آدامس ، کاغذ رسید خودپرداز، دستمال کاغذی، ... ) و یا هر چیز دیگری ، برای کائنات عالم ، توهین تلقی می شود و کائنات شما را مجازات خواهند نمود.

 

افرادی هستند که به ندرت بیمار می شوند. به ندرت تصادف می کنند. به ندرت اتومبیل آنها خراب می شود. به ندرت کارشان به درمانگاه و بیمارستان می کشد. اصلا" کاری با کلانتری و دادگاه ندارند. هرگز کارشان به پلیس کشیده نمی شود و همواره اتفاقات زندگی برایشان خوب و خوشایند رخ می دهد.

به نظر شما چرا چنین است؟به نظر می رسد که  آنها به نوعی  مورد حمایت کائنات هستند. آیا آنها خوش شانس هستند؟ آیا آنها پارتی دارند؟ باید بگویم که  آنها فقط  و فقط قوانین کائنات را رعایت می کنند. آنها به کائنات احترام میگذارند. آنها به  نوعی با احترام و توجه به کائنات عالم ، مورد حمایت آن قرار میگیرند.

 

شاید خنده اتان بگیرد اما حتی عبور از چراغ قرمز در یک چهارراه ، چه عابر باشید و یا چه راننده ، باعث میشود که توسط کائنات مجازات بشوید. یک نگاه تمسخر آمیز و یا یک جمله توهین آمیز به کسی گفتن ، موجب میشود که شما توسط کائنات مجازات بشوید. کندن یک  گل از یک شاخه و یا هر نوع آسیب دیگری که شما به کائنات بزنید ، مورد مجازات قرار خواهید گرفت.

 

انتخاب همیشه با انسان هاست. همان انسانهایی که دارای عقل و شعور و اراده هستند. همان انسانهایی که با یک گوسفند تفاوت دارند و می توانند شکل و کیفیت اتفاقات و حوادث زندگی خود را به شکل خوب یا بد ، رقم بزنند. انسان می تواند کیفیت اتفاقات زندگی خودش را خودش با افکار و سخنان و کارهایی که انجام می دهد تعیین نماید. پس به این ترتیب سرنوشت هرکسی از قبل تعیین و نوشته نشده است. چرا که اگر چنین بود دیگر لزومی نداشت  خداوند عقل و اندیشه را به انسان عنایت کند. به یاد داشته باشید که شما با درست و خوب اندیشه کردن و سخن گفتن است که می توانید موفق بشوید. میتوانید کیفیت اتفاقات زندگی خود را به خوبی رقم بزنید. اگر قصد و انجام کاری را دارید ، با سخنان و افکار مثبت و زیبا است که می توانید در آن کار موفقیت لازم را بدست بیاورید. به یادداشته باشید که با افکار و سخنان منفی ، شکل و کیفیت اتفاقات زندگی ما خراب می شوند. ناخوشایند از آب در می آیند و ما را دچار مشکلات و مسائل فراوانی خواهند نمود.

 

درواقع در ایجاد کیفیت اتفاقات و حوادث زندگی شما ، هیچ کسی به غیر از شخص شما دخیل نیست. این فقط خود شما هستید که با کنترل سخنان وافکار و اعمال خودتان موجب میشوید که کیفیت اتفاقات زندگی اتان تغییر نماید. به یادداشته باشید حتی یک کلمه ی منفی و زشت ، یک تکه زباله انداختن روی زمین، رد شدن از چراغ قرمز، یک نگاه توهین آمیز یا تمسخر آمیز به کسی ، با غرور و تکبر راه رفتن و سخن گفتن ، تمام اینها پیام های خاصی را به کائنات ارسال میکنند و کائنات هم موظف هستند که طبق آن پیام ها و یا به عبارتی درخواست ما ، کیفیت اتفاقات و حوادث زندگی امان را ( خوب یا بد ) رقم بزنند.

 

به یاد داشته باشید که زندگی در این دنیا مانند بازی تنیس است. هر گاه توپی ارسال میکنید ، توپی به سمت شما بر می گردد. حال اگر این توپ فحش و ناسزا باشد ، اتفاقاتی معادل همان را دریافت می کنید . این توپ اگر سخنان خوب و دلگرم کننده باشد ، اتفاقی را در زندگی خود ،  معادل همان را دریافت خواهید کرد. اگر این توپ یک فکر منفی و زشت باشد و یا اگر این توپ یک رفتار نادرست و منفی باشد ، به شکل اتفاقات منفی و ناخوشایند به خودمان بازگشت میکند.  آرزوی قلبی من این است که همواره با بیان سخنان مثبت و خوب و افکار و رفتار پسندیده و زیبا ، همواره کیفیت اتفاقات زندگی شما به بهترین شکل ممکن رخداد نماید. هرچقدر کیفیت اتفاقات زندگی شما قشنگ تر باشد به همان نسبت شما دارای سرنوشت بهتری خواهید بود. شادی و سلامتی و برکت بی پایان خداوند قرین لحظه هایتان باد.

  

 

 

 

 


کائنات و کیفیت اتفاقات آینده

.ارتباط افکار و احساسات ما و کیفیت اتفاقات زندگی  درکائنات

کائنات و کیفیت اتفاقات آینده

 

همانگونه که قبلا" اشاره شده ، کائنات عبارت بود از : تمام موجودات عالم به جز شما و خداوند شامل کائنات میشوند. یعنی وقتی گفته میشود که کائنات دست به دست هم مید هند تا یک اتفاق خوب و خوشایند برای شما رخ بدهد به این معناست که تمام موجودات هستی به غیر از خود شما و خداوند در بوجود آمدن این اتفاق سهیم هستند.

 

نیازی به تکرار نیست که تمام هستی نتیجه ی خلقت خداوند متعال است. اما به قول دکتر علیرضا آزمندیان موسس تکنولوژی فکر ، خداوند این جهان هستی با این عظمت را آفریدو از قدرت خود در وجود آدمی دمید و آنگاه با اختیار و اراده ای که به این موجود آسمانی عنایت کرد ، بعد خودش فقط این ماجرا را نظاره گر و شاهد است .خداوند وقتی از قدرت خود در انسان قرار داد و او را اشرف مخلوقات نمود آنگاه دیگر هر گونه تبعیض بین آدمها از بین رفت. یعنی هر انسانی خودش تصمیم میگیرد که با افکار و احساساتش ، کیفیت اتفاقات زندگی اش را رقم بزند.

 

کائنات هستی در هر لحظه در حال دریافت اطلاعات از طرف ما هستند. دلیل اینکه بزرگان علم و معرفت بارها و بارها به ارزش " سکوت " اشاره کرده اند و آنرا با طلا هم تراز دانسته اند این است که در هنگام سکوت ، کلمه و حرفی به زبان نمی آید که احیانا" نتیجه ی منفی به بار داشته باشد. چون آدمی به سادگی نمیتواند بر سخنان و گفتار خود مسلط باشد. براحتی هر حرف و سخنی را به زبان جاری می سازد. نتیجه اینکه ، به دلیل داشتن انرژی سخنان و کلمات ، کیفیت اتفاقات زندگی هم دستخوش ناملایمات میشود.

 

اگر میخواهید کیفیت اتفاقات زندگی شما خوب باشد و همواره مورد رضایتتان قرار بگیرد به شدت مراقب افکار و سخنان خود باشید. زمانی که شما شروع به فکر کردن میکنید ، این افکار بصورت ارتعاشات فکری به ضمیرناخودآگاه شما منتقل میشود. ضمیرناخودآگاه بر اساس آن تفکر ، نوعی احساس خاص را در شما ایجاد میکند. احساس غم و اندوه یا شادی و نشاط. احساس یاس و نا امیدی یا امید و تلاش . این احساس همراه با آن تفکر خاص ، به سرعت به کائنات ارسال میشود. کائنات عالم با بررسی این اطلاعات کیفیت اتفاقات زندگی شما را رقم میزند.

 

کائنات هوشمند و قانونمند هستند.

 

کائنات طوری طراحی شده است که در هر لحظه افکار و احساسات دریافتی توسط ضمیرناخودآگاه را دریافت نموده و بر اساس آن کیفیت اتفاقات زندگی آدمها را رقم میزند. یعنی به قدری دقیق و پیچیده است که هر احساس و تفکری به اندازه ی خودش مورد پاداش یا مجازات واقع میشود. همانگونه که در قران کریم به درستی و زیبایی اشاره شده که ، اعمال شما به اندازه ذره ای خوب یا بد ، مورد پاداش یا مجازات قرار میگیرد.

 

در این محاسبه ی دقیق ، هیچ دستی درکار نیست جز قدرت لایزال خداوندی که این قانون را خلق نموده است. یعنی به اندازه هر فکر و احساسی که از طرف ما تولیدمیشود ، دقیقا" به اندازه و مقدار همان کیفیت اتفاقات زندگی ما دستخوش تغییر میشود. زمانی که کسی افکار مثبت و خیر خواهانه در سر می پروراند و دائما" مثبت اندیش است ، این افکار در وی تولید احساس مثبت میکند. احساسی که حاوی امید و نشاط  است. این احساس مثبت وقتی به کائنات ارسال میشود ، کائنات در برابر آن مسئول است که بهترین اتفاقات را با کیفیت بالا متناسب با همان احساس خوب و دقیقا" به اندازه همان ، سر راه وی قرار بدهد. اینطور نیست که بگوییم بعضی ها خوش شانس هستندو برخی دیگر بد شانس . اصلا" شانسی در کار نیست. تمام اتفاقات بر مبنای نوع افکار و سخنان و احساسات ما رقم میخورند.

 

کائنات چگونه محاسبه می کنند؟

 

زمانی که شخصی یک زندگی عادی و معمولی دارد ، درحالی که دائما" در حال غر زدن است و همیشه به نداشته هایش فکر میکند و می نالد ، این شخص در واقع در هر لحظه درحال ارسال دستورالعمل و پیام های خاصی به ضمیرناخودآگاه و کائنات است .

وقتی شخصی همیشه می نالد و ناشکر است ، درواقع به نوعی پیام نارضایتی و ناخوشنودی خودش را به کائنات عالم ابلاغ میکند. کائنات وقتی این احساس و تفکر و باور را از آن شخص دریافت نمودند بلافاصله و به سرعت برق ، شروع به بررسی اوضاع و احوال آن شخص میکنند. با بررسی وضعیت زندگی آن شخص ، مشخص میشود که اوضاع او احوال وی ، انگونه که خودش اظهار میکند نیست. اینجا یک تناقض شدید وجود دارد. 

 

لازم به ذکر است که کائنات با تناقض هیچ میانه ی خوبی ندارند. وقتی با بررسی های انجام شده مشخص شد که این شخص برخلاف آنچه به زبان می آورد و فکر میکند ، وضعیتش آنگونه نیست، لذا شروع به اقدامات لازم میکند. کائنات موظف است تمام اتفاقات زندگی آدمها را بر اساس افکار و احساسات آنها رقم بزند.کائنات اصلا" کاری ندارد که این شخص دروغ میگوید یا راست . اصلا" کاری ندارد که این شخص کیست. اصلا" کاری به هیچ چیزی ندارد ، فقط با توجه به احساسات و افکار دریافت شده واکنش نشان میدهد.

 

هر شخصی یک " کد " منحصر به فرد در کائنات دارد.

 

هر آدمی مانند یک خط تلفن ، دارای  یک آی پی و یک  کد منحصر به فرد در کائنات است. این کد در پرونده ی هر آدمی در هنگام تولد ایجاد میشود. کائنات آدمها را با این کد منحصر به فرد می شناسند.

 

وقتی شخصی بر خلاف وضعیت فعلی خود ، دائما" در حال ناله و شکایت از وضعیت موجود خود است ، و همیشه به نداشته هایش فکر میکند ، آنگاه احساسی منفی در وی تولید میشود. احساسی که همراه با آن افکار ناله و شکایت ، وقتی به کائنات ارسال میشود ، موجب میشود تا کیفیت اتفاقات زندگی وی تغییر کند.

 

کائنات با بررسی وضعیت زندگی وی  متوجه میشوند که شرایط زندگی این شخص با دستورالعملی که ارسال کرده مغایرت دارد. کائنات موظف است دقیقا" همان چیزی را که هر آدمی تقاضا کرده را به انجام برساند. نه یک ذره زیاد و نه یک ذره کم. حالا بسته به میزان افکار و احساسات هر شخصی ، کیفیت اتفاقات هم تغییر خواهد کرد.

 

کائنات وارد عمل میشوند.

 

اکنون کائنات شروع به اقدام میکنند. کائنات دقیقا" همان چیزی را که آن شخص سفارش داده است را باید اجرایی نمایند. با توجه به نوع افکار و احساس دریافتی کیفیت زندگی آن شخص شروع به تغییر میکند. پس از مدتی نه چندان طولانی ، یک تصادف یا یک بیماری به ظاهر ساده گریبانگیر آن شخص میشود. هر اتفاق بدی ممکن است رخ بدهد. کائنات بر اساس میزان آن فکر و احساس تصمیم میگیرد . اتفاقات بد و ناگوار یکی پس از دیگری رخ میدهند. واژه ی شانس و اقبال بارها و بارها به کار می رود و دائما" از زمین و زمان شکایت دارند. اصلا" یک درصد هم فکر نمیکنند که خودشان باعث و بانی بوجود آمدن این اتفاقات شده اند.

 

گاهی اوقات بعضی از افراد در اینگونه مواقع متنبه شده متوجه اشتباهات خود میشوند . لذا تغییر  فکر و احساس داده و از ادامه ی آن مسیر اشتباه خودداری میکنند. به خاطر همین بعد از مدت کوتاهی از آن وضعیت نابسامان نجات پیدا میکنند. و در نتیجه ی افکار و احساسات خوب و مثبت ، مسیر زندگی اشان به سمت بهبودی و بهتر شدن ادامه می یابد.

 

اما عده ای دیگر اصلا" انگار نه انگار که اتفاق ناگواری در اثر افکار و احساسات غلط و منفی آنها رخ داده است. همچنان به ناله و شکایت و ناراحتی ادامه میدهند تا حدی که وضعیت جسمی و مالی و روحی آنها هر روز بدتر و بدتر میشود و اتفاقات ناگوار یکی پس ازدیگری برایشان رخ میدهد.همانگونه که اشاره شد چون کائنات در هر لحظه در حال دریافت اطلاعات از سوی ما هستند لذا هر فکر و احساسی که در هر لحظه از طرف ما تولید میشود ، برای کائنات به منزله ی یک دستور العمل اجرای است. به خاطر همین به شدت باید مراقب سخنان و افکار و احساسات خود باشیم.

 

لطفا به ادامه مطلب توجه بفرمایید...کیفیت اتفاقات زندگی بر اساس افکار و احساسات ما توسط کائنات اجرایی میشود.

 

 


 

 

 

 

 

 


کائنات و کیفیت اتفاقات آینده