احساس آرام

ارتباط با مدیر

آیا شما به شانس اعتقاد دارید؟

.

عملا چیزی بنام شانس و اقبال وجود ندارد. اما وقتی که تلاش و کوشش ما به حد کافی رسید آنگاه کیفیت اتفاقات زندگی ما به گونه ای زیبا و دلچسب میشود که نام آنرا شانس و اقبال می گذاریم.

 

 

  درحالی که این شانس نیست . به عبارتی میتوان شانس را تصادف نامید.اتفاقاتی که ماخودمان از قبل هیچ انتظاری برای دریافت آن نداریم . اما اتفاقات زندگی ما هیچ کدام تصادفی نیستند.هیچ اتفاق دعوت نشده ای به سراغ شما نخواهد آمد. هر اتفاق و پیش آمدی از قبل توسط شما درخواست شده است. چگونه؟ با افکارتان . حالا می پرسید که افکار من چگونه ایجاد میشوند؟ افکار شما با سخنانی که به زبان می آورید و چیزهایی را که می شنوید و چیزهایی که می بینید ایجاد میشود.

 

 

پس به شدت مراقب آنچه که می بینید و می شنوید باشید . شنیده ها و گفته های ما ، افکار ما را شکل می دهند .گاهی هم افکار بصورت ناخواسته وارد ذهن ما می شوند . اشکالی ندارد. ما گاهی هیچ کنترلی روی افکار خود نداریم . اما می توانیم مسیر افکار قبلی را قطع نموده و افکار جدید را جایگزین آن نماییم.به این وسیله ما قادر خواهیم بود که افکارمان را کنترل کنیم و به احساسات زیبایی دست پیدا کنیم. کسانی که چیزهای خوب می بینند و مثبت اندیش هستند و چیزهای خوب می شوند و چیزهای خوب ومثبت به زبان می آورند ، همواره افکاری سالم و مثبت دارند .این افکار هیچ ارتباطی به شانس  ندارند.زیرا با دیدن و شنیدن زیبا بوجود آمده اند.دیدن و شنیدن و سخن گفتن ، عملی ارادی محسوب می شوند.و مربوط به ضمیر خودآگاه ما می شوند . وقتی که افکاری زیبا و مثبت به وجود آمد آنگاه ما شاهد داشتن یک احساس خوب و مثبت خواهیم بود . بوجود آمدن این احساسات هم اصلا ربطی به شانس و اقبال ندارد. زیرا با افکار خوب بوجود آمده است. احساسات ما با ارتباط پیچیده و دقیقی که با کائنات دارند قادرند که روی کیفیت اتفاقات زندگی ما تاثیر بگذارند. اگر میخواهید کیفیت اتفاقات زندگی شما همواره رضایت بخش و زیبا باشد همیشه ، خوب سخن بگویید و خوب بشنوید . یعنی چیزهای خوبی بشنوید و چیزهای خوبی ببینید تا افکاری مثبت در ذهن شما ایجاد بشود . این افکار مثبت هستند که قادرند احساسات زیبایی را در شما ایجاد نمایند. اگر بتوانید احساس خوبی را درخود پدید بیاورید کیفیت اتفاقات زندگی شما همان می شود که انتظارش را دارید. تمام این اتفاقات و فرآیند را بعضی به غلط و اشتباه به اسم شانس و اقبال می گذارند.


افکار و احساسات

 

افکار و احساسات ما نقش مهمی در تعیین سرنوشت ما دارند.زیرا که افکار و احساسات مثبت یا منفی ما میتوانند کیفیت اتفاقات زندگی ما را عوض کنند.

 

 

این همه تاکید شده برای مثبت اندیشی فقط بخاطر این است که افکارمثبت و زیبا ، مقدمه ای برای ایجاد یک احساس زیبا و مثبت هستند.

 

 

احساسات خوب ما قادر هستند با ارتباط پیچیده و تنگاتنگی که با  کائنات عالم دارند، روی کیفیت اتفاقات زندگی ما تاثیر بگذارند. هروقت که احساس بدی دارید سعی کنید کاری را انجام ندهید ، چون قطعا" آن کار به بدترین شکل ممکن تمام خواهد شد.احساسات ما نقش موثر و تعیین کننده ای در کیفیت حوادث و اتفاقات و رویدادهای زندگی مادارند. ما اتفاقات زندگی امان را به همان صورتی تجربه میکنیم که قبلا" احساس مربوط به آن را داشته ایم.

 

 

نوع احساس ما را افکارمان تعیین می کنند. اینها بصورت زنجیر وار به هم متصل هستند.در آینده به امید خدا مطالب جدیدی پیرامون شانس و اقبال و اینکه آیا میتوان به شانس و اقبال در سرنوشت معتقد بود یا نه ، خواهم پرداخت.