احساس آرام

ارتباط با مدیر

نظرسنجی

فرمان به ضمیرناخودآگاه و کائنات

 

چگونه یک روز خوب و مورد دلخواهمان را تجربه  کنیم؟

 

ابتدا یک دفترچه یاداشت و یک خودکار قرمز و یک خودکار آبی ، تهیه کنید.

هر روز صبح بعد از بیدار شدن ازخواب و انجام کارهای معمول خود ، قبل از شروع به کار روزانه ی خود ، دفترچه و یکی از خودکارها را (مثلا" خودکار قرمز)

بردارید و متنی را که در ادامه نوشته میشود ، با دقت و تمرکز روی کاغذ بیاورید .

روز دوم از خودکار آبی استفاده کنید و روز سوم دوباره از خودکار قرمز . دلیل این کار را در آخر همین مطلب ارائه خواهیم نمود.

 

به عنوان مثال :

 

     ...


فرمان به ضمیرناخودآگاه و کائنات