احساس آرام

نظرسنجی

خوش آمدید...ازاینکه از وبلاگ احساس آرام بازدید میکنید بی نهایت از شما سپاسگزارم. لطفا" عضو شوید تا از آخرین مطالب ارسالی آگاه شوید.با احساس آرام و مثبت میتوان کیفیت


اتفاقات زندگی را به بهترین شکل ممکن


تجربه نمود.


انتظار و اتفاق

 

ذهن ما طوری طراحی شده است که نگران هرچه باشیم  همان اتفاق برایمان رخ میدهد.

زیرا ذهن و ضمیرناخودآگاه ما قادر نیست که تشخیص بدهد که چه چیزی برای ما خوب است و چه چیزی بد!

وقتی ما در مورد یک اتفاق در آینده  استرس داریم و نگران هستیم که ممکن است چگونه رخ بدهد  درواقع آن اتفاق را به بدترین شکل ممکن درحال شکل دادن هستیم.

نگرانی و استرس از اتفاقات آینده در واقع پیامی دستوری به ضمیرناخودآگاه ما ارسال میکند و به وی گوشزد میکند که چنین اتفاقی را انتظار می کشم.

ضمیرناخودآگاه وقتی یک پیام حاوی نگرانی و استرس دریاف میکند بر طبق قانون و قاعده خودش رفتار می کند و دستوری به کائنات عالم صادر می کند که : ای

کائنات عالم , کیفیت اتفاقات آینده ی این شخص را به گونه ای برنامه ریزی و طراحی کنید که با میزان این نگرانی و استرس وی مطابقت داشته باشد.

حالا بر حسب اینکه میزان نگرانی و استرس ماچقدر باشد کیفیت بد بودن اتفاقات آینده هم به همان میزان خواهد بود.

(طبق تعریف جناب دکتر علیرضا  آزمندیان استاد ارجمند که در یکی از سمینارهای ارزشمند و پر بارشان فرمودند , کائنات به تمامی عالم هستی به غیر از خدای مهربان و خود شما گفته میشود.)

وقتی شما نگران رخ دادن اتفاقی در آینده میشوید و دائما" به آن به گونه ای نگران کننده فکر می کنید در واقع بصورت ناخواسته درحال ارسال پیام منفی و مخرب به ضمیرناخودآگاه خود هستید.

سیستم دریافت ضمیرناخودآگاه به گونه ای است که میتواند با قدرت تمام احساس ما را از افکار و گفتار و رفتار ما دریافت نماید و با دستوری که به کائنات میدهد معادل فیزیکی آنرا برایمان رقم بزند.

حالا سوال این است که چگونه میتوان این  نگرانی را برطرف نمود؟

هروقت یک موضوع نگران کننده در مورد آینده  به فکرتان آمد بلافاصله با خود بگویید که : 

من آن اتفاق را به بهترین شکل ممکن تجربه می کنیم.

آن اتفاق به همانگونه ای رخ میدهد که من دوست دارم.

من اطمینان دارم که آن اتفاق به زیباترین شکل ممکن رخدا می کند.

و آن اتفاق و پیش آمد را به همان گونه ایکه دوست دارید برایتان رخ بدهد در ذهن خود به تصویر بکشید. 

تصویرسازی ذهنی نمایید.در خیال خود آن اتفاق و حاذثه را مانند یک فیلم سینمایی  به همان گونه که دلخواهتان است تصویرسازی نمایید و ازنتیجه اش لذت ببرید.درحال حاضر این فقط یک تصور ذهنی است و خبری از واقعیت نیست اما به همین سادگی شما درحال شکل دادن به کیفیت اتفاق نگران کننده آینده هستید به بهترین شکل ممکن.

احساس آرامش و خوب رسیدن به آن را در ذهن خود بوجود بیاورید.

به یادداشته باشید که فقط فکرکردن تنها کافی نیست. شما باید با تصویرسازی و دیدن خود در آینده به همان شکلی که دوست دارید رخ بدهد را احساس کنید.

چطور وقتی شما یاد ترشک یا لواشک می افتید و تصورش را درذهن خود زنده می کنید احساس چشیدن آن به شما دست میدهد و ناخودآگاه بزاق دهانتان ترشح می شود  به همان شکل با تصویرسازی آن اتفاق به گونه ی دلخواهتان آنرا احساس کنید هرچند ممکن است واقعی به نظر نیاید.

و دیگر با آرامش و اطمینان خاطر ازاینکه کیفیت اتفاق آینده به همان شکل دلخواهتان رخ میدهد لحظاتتان را سپری کنید و به خود و ضمیرناخودآگاهتان اعتماد کنید.

پس از گذشت چند روز وقتی به آن روز موعود رسیدید خواهید دید که نگرانی شما کاملا بیمورد بوده و آن اتفاق یا اصلا رخ نداد یا به گونه ای رخ داد که باعث خوشحالی و رضایت شما شده است.