احساس آرام

ارتباط با مدیر

نظرسنجی

چراغ جادوی ذهن

 

چراغ جادوی قصه ها ، فقط قادر بود که سه آرزو را بر آورده نماید. یعنی اگر شما یک چراغ جادو در اختیار داشتید ، و با دست کشیدن بر روی آن ، غول چراغ را بیدار میکردید ، آن غول فقط میتوانست سه آرزو برای شما بر آورده نماید.هر آرزویی که شما داشته باشید برای این غول چراغ جادو ، بر آورده کردنش بسیار سهل و آسان است. اما اشکال کار در اینجاست که شما فقط سه آرزو میتوانید داشته باشید. از هزاران آرزویی  که دارید فقط باید سه آرزو را انتخاب کنید و به غول چراغ جادو دستور بدهید که برایتان انجام بدهد.

آدمی از زمان های بسیار دور ، دوست داشته است که همواره چنین چراغی در اختیار داشته باشد و بتواند هر وقت و هر کجا که اراده کرد ، به آرزوها و خواسته های خود دست پیدا کند. این خواست او باعث شد که برای یافتن این چراغ جادوی ارزشمند به همه جا سر کشی کند. اعماق اقیانوس ها را در نوردید و به فضا رفت و سیارات دیگر را مورد بررسی و جستجو قرار داد. اما هرگز نتوانست به آن چراغ جادوی قصه ها دست پیدا کند. هر بار که تلاش بیشتری میکرد ، کمتر موفق میشد. گویا اصلا" چنین چیزی وجود خارجی ندارد و فقط مخصوص قصه هاست. 

تااینکه بلاخره بعد از کوشش فراوان و جستجوی زیاد ، توانست آنرا بیابد. انسان نمی دانست که آن چراغ  جادوی ارزشمند ، خیلی نزدیک تر از آن است که حتی فکرش را بکند. درواقع چراغ جادو در وجود خود او بود. در درون او پنهان شده بود. بلاخره او توانست آن چراغ جادو را دردرون خودش کشف کند و آنگاه بودکه خلاقیت ها و توانایی های واقعی اش ظهور پیدا کرد. 

این چراغ جادو در ذهن او بود. در قسمتی بنام " ضمیرناخودآگاه " قرار داده شده بود. اما این قسمت از مغز آدمی ، بسیار دست نیافتنی به نظر می رسد. به طوری که براحتی قابل دسترسی نیست. یعنی به آن آسانی که میتوان به چراغ جادو دست کشید و بعد از ظاهر شدن غول چراغ ، به او دستور داد ، چنین نیست.

همانگونه که میدانید ضمیرناخودآگاه ، رابط بین ما و کائنات عالم است. ( تمام موجودات عالم هستی به غیر از خداوند و شما ، شامل کائنات میشود.) درواقع این ضمیرناخودآگاه است که آرزوها و خواسته های ما را به کائنات انتقال میدهد و آنگاه آن آرزوها و خواسته ها ، تبدیل به فعل میشوند. 

اما ضمیرناخودآگاه چگونه متوجه خواسته ها و آرزوهای ما می شود؟

ضمیرناخودآگاه توسط ضمیرخودآگاه (حواس پنجگانه )و ارتعاشات فکری که هر لحظه از ذهن ما می گذرند ، پیام های مربوط به خواسته ها و آرزوهای ما را دریافت میکنند.درواقع تمام محتویات زندگی ما را دریافت میکند.

آرزوها و خواسته های شما ، در قالب سخنانی که به زبان می آورید و یا آن چیزی که می شنوید و یا هر آنچه را که می بینید و احساس می کنید ، و هر آنچه که در ذهن شما میگذرد ، بصورت پیام های به ضمیرناخودآگاه منتقل میشوند. ضمیرناخودآگاه ، بدون هرگونه دستکاری و ویرایش ، بعد از اینکه یک کپی از آن پیام را به بایگانی خود ارسال کرد ، اصل پیام را به همراه احساس مربوط به آن ، به کائنات عالم انتقال میدهد. 

ضمیرناخودآگاه فقط  پیام هایی را به کائنات انتقال میدهد که آن پیام ها همراه احساس عمیق باشند. ضمیرناخودآگاه ، پیام های معمولی و سطحی را بعد از دریافت کردن ، فقط در بایگانی خود ذخیره میکند و آنرا به کائنات ارسال نمی کند. به خاطر همین است که آرزوها و خواسته های خیلی از مردم ، هرگز بر آورده نمیشود و جامه عمل به خود نمی گیرند. چون فاقد احساس هستند و بسیار سطحی می باشند. 

شما برای اینکه بتوانید به خواسته و هدف خود برسید باید خواسته های خود را بصورت تصویری روشن و واضح به ضمیرناخودآگاه خود انتقال بدهید. وقتی درحال انتقال این پیام ها هستید ، باید از قدرت تصور و تخیل و تجسم خود استفاده کنید و در ذهن خوداینگونه ببینید که انگار به آن هدف رسیده اید و درحال استفاده کردن از آن هستید. خود را در ذهنتان ، در آن شرایط تصور کنید. بعد از تصور کردن آن پیام ، احساس آن پیام در شما ایجاد میشود. گویا به آن خواسته رسیده اید و درحال حاضر درحال بهره بندی از آن هستید. احساس شما با آن پیام تصویری  که به ضمیرناخودآگاهتان ارسال کرده اید ، باهم ترکیب شده و خوراک درست و منطقی برای ضمیرناخودآگاهتان فراهم میکند. اینجاست که ضمیرناخودآگاه موظف میشود آن پیام را بدون هرگونه کم و کاستی به کائنات ارسال نماید.

کائنات بعد از دریافت آن پیام کامل و درست ، طبق وظیفه ای که دارد ، مامور میشود تا در سریع ترین زمان ، آن خواسته و آرزوی شما را به واقعیت تبدیل نماید.

کائنات آنچان قانونمند و هوشمند آفریده شده اند که بدون کوچکترین مشکلی ، خواسته و آرزوی شما را به بهترین شکل ممکن برایتان قابل رویت میکنند.

گاهی اوقات شما ممکن است تعجب کنید از اینکه یک اتفاق خوب چقدر غافلگیرانه برایتان رخ داده است. اتفاق خوبی که اصلا" انتظارش را نداشته اید درحالی که برایتان رخ داده است. در اینگونه مواقع ، شما ناخواسته بدون اینکه خودتان متوجه بشوید ، بصورت غیر مستقیم پیام های مثبت و مفیدی را به ضمیرناخودآگاهتان ارسال کرده اید. در هنگام ارسال این پیام ها شما هیجان زده شده اید و یک احساس عمیق همراه آن پیام به ضمیرناخودآگاهتان ارسال کرده اید، ضمیرناخودآگاه شما هم با دریافت این پیام همراه احساس عمیق ، آن را به کائنات ارسال  کرده است و کائنات خواسته و آرزوی شما را که ممکن است فقط از ذهنتان گذشته باشد ، به واقعیت تبدیل کرده است. 

خیلی از مواقع آدمها نمیتوانند باور کنند که ممکن است به راحتی به آرزوها و خواسته های خود دست پیدا کنند. بخاطر همین معمولا براحتی از خیر حتی داشتن آرزو و هدف میگذرند و اصلا" زحمت فکرکردن به هدف و خواسته خود را هم به خود نمی دهند. بخاطر همین است که فقط عده ای معدود ، میتوانند وقتی هدفی دارند و آرزویی در ذهن می پرورانند ، بعد از گذشت مدت زمانی به تمامی خواسته هایشان دست پیدا کنند.

به شدت به آرزو و خواسته خود فکرکنید. وقتی درحال فکرکردن به خواسته و آرزوی خود هستید خوشحال باشید. با ناراحتی و یاس نمیتوان احساس خوب و مفیدی که برای ضمیرناخودآگاه قابل استفاده باشد ، تولید کنید. آرزو وخواسته شما باید همراه هیجان باشد. وقتی به خواسته و آرزوی خود فکر میکنید باید خوشحال باشید. لبخند بزنید. انگار که همین الان به آن آرزو رسیده اید. ضمیرناخودآگاه همانگونه که از نامش پیداست ، ناخودآگاهانه، بدون اینکه متوجه باشد چه می کند ، به آن هیجان شما پاسخ میدهد. ضمیرناخودآگاه فقط یک چراغ جادو است. او از خود هیچ قدرتی ندارد. او بدون خواست و نظر شما هیچ  کاری نمیتواند انجام بدهد. این شما هستید که برایش برنامه و هدف تعیین می کنید. این شما هستید که به او می گویید که چه کارهایی را برای شما انجام بدهد.

به یادداشته باشید که ضمیرناخودآگاه همانند چراغ جادو عمل میکند. او نمیداند که شما وقتی پیام منفی و ناگواری را برایش ارسال میکنید ، برای خودتان است یا دیگران . او هر آنچه را که از شما دریافت کند ، به حساب خودتان میگذارد. اگر افکارمثبت و زیبایی داشته باشید. اگر همواره آرزوهای خوب داشته باشید. اگر همیشه خوب و زیبا صحبت کنید و خوبی بشنویند و خوبی ها را ببینید ، آنگاه ضمیرناخودآگاه شما همان خوبی را در شکل اتفاقات زیبایی سر راهتان قرار میدهد و شما را شگفت زده میکند. 

پس همواره مراقب آنچه میگویید و می شنوید باشید. مراقب هر آنچه که از ذهن شما میگذرد باشید. چون تمام اینها پیام هایی هستند که وارد ضمیرناخودآگاه شما میشوند و اگر احیانا" در همان لحظه شما احساس مناسب آنرا داشته باشید یقین بدانید که آن فکر و پیام ، بعد از مدتی تبدیل به واقعیت خواهد شد.

انتخاب با شماست.

آرزو میکنم همواره بهترین اتفاقات را برای آینده خود ، به چراغ جادوی ذهنتان ( ضمیرناخودآگاه) ارسال کنید.


مطالب مرتبط با چراغ جادوی ذهن :
ارسال دیدگاه جدید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی