احساس آرام

نظرسنجی

دراینجا احساس شما " آرام " است .کیپ قاپی و سرقت

دیدن منظره کیف قاپی خیلی زننده است. حتما" شما هم برایتان حداقل یک مورد پیش آمده و یا اینکه یکی از دوستان و نزدیکان شما گرفتار این معضل بزرگ اجتماعی شده اند.وقتی اسم یک کیف قاپ یا سرقت به گوش ما می خورد قطعا" باعث ناراحتی و انزجار ما می شود اما حقیقت داستان جور دیگری است که قصد دارم در این پست بیشتر به آن بپردازم. اگر این موضوع برایتان جالب است لطفا ادامه مطلب را دنبال کنید.


 


کیپ قاپی و سرقت

بانکی به نام کائنات

 

بانکی به نام کائنات

کائنات به منزله بانکی بزرگ است که آدم ها احساسات مثبت یا منفی خود را در آن ذخیره می کنند.

وقتی شما کاری انجام می دهید ، چه مثبت و چه منفی ، این اعمال شما در حساب کائنات شما ثبت می شود و در مواقع لزوم از آنها استفاده می شود. هر کسی یک حساب شخصی در کائنات دارد. هر وقت عملی مانند فکر کردن و سخن گفتن یا انجام هر کاردیگری از ما سر می زند آنگاه احساسات مثبت یا منفی تولید می گردد.

این احساسات در قالب پیام هایی به کائنات عالم ارسال می شود. کائنات این پیام ها را در فایل های جداگانه بایگانی می کنند. هر کدام از این پیام ها به منزله یک پس انداز است. پس اندازی مثبت یا منفی که در مواقع لزوم از آن استفاده می شود.


 


بانکی به نام کائنات

چگونه کیفیت اتفاقات زندگی ما خوب یا بد میشود

 

در قسمتی از فیلم مستند راز ، پرفسور جیمز آرتور ری ، با اشاره به رشد گیاهان بصورت اتوماتیک و بدون زحمت و دردسر ، به این موضوع مهم اشاره می کند که کائنات بدون زحمت کارهای خودشان را انجام می دهند.

به عبارتی کائنات عالم وقتی میخواهد یکی از خواسته های شما را بر آورده نماید نیازی به زحمت و اذیت شدن ندارد.براحتی آب خوردن آن کار انجام می پذیرد و برایش بسیار سهل و آسان است.

اما مهمترین عاملی که باعث میشود تاشما بتوانید براحتی و بدون دردسر ، به خواسته و آرزوی خود برسید آنست که باید حتما" آرامش داشته باشید.

شما فقط در حالت آرامش است که می توانید با کائنات عالم ارتباط برقرارکنید.

استرس و فشارهای روحی و عصبی ناشی از خشم و ناراحتی و یا کینه و کدورت و غم و اندوه ، اینها اجازه نمی دهند دریچه های ارتباطی شما با کائنات باز باشد.چگونه کیفیت اتفاقات زندگی ما خوب یا بد میشود